زیست شناسیکارشناسی ارشد

منابع جدید و جزوات کارشناسی ارشد ایمونولوژی به همراه کارنامه

منابع جدید و جزوات کارشناسی ارشد ایمونولوژی (ایمنی شناسی پزشکی) وزارت بهداشت

درس ایمونولوژی با ضریب ۳

نام کتاب

تعداد صفحاتحدودا

درصد احتمالی با این کتاب

ایمونولوژی رویت

۸۰۰

۷۰-۸۰%

ایمونولوژی ابولعباس

۸۰۰

۷۰-۸۰%

ایمونولوژی ۷ استاد

۵۰۰

۴۰-۶۰%

جزوه ایمونولوژی دانشگاه تهران دکتر وجگانی دکتر مسعود+ جزوه دکتر خوانساری  (پیشنهاد ویژه)

۳۰۰+۴۰۰

۶۰-۸۰%

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

تستهای ایمونولوژی کنکور های سالهای گذشته IQB

یک جلد

 

 

درس سلولی و مولکولی با ضریب ۲

این درس شامل دو بخش سلولی و مولکولی می باشد

نام کتاب

تعداد صفحاتحدودا

درصد احتمالی با این کتاب

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش

۱۲۰۰

۷۰-۹۰%

زیست شناسی سلولی و مولکولی احمد  مجد

۸۰۰

۵۰-۶۰%

زیست شناسی سلولی و مولکولی مریم خالصی

۳۵۰

۳۰-۵۰%

جزوه سلولی دکتر عبادی+ جزوه مولکولی دکتر سجاد نوری  (پیشنهاد ویژه)

به همراه انیمیشن های دکتر نوری

۶۰۰+۴۰۰

۷۰-۸۰%

 

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

کتاب تست سلولی و مولکولی

تست سلولی و مولکولی مریم خالصی (تالیفی)

دو جلد

تستهای سلولی و مولکولی کنکور های سالهای گذشته دکتر عبادی

یک جلد

 

درس بیوشیمی با ضریب ۲

مباحث بیوشیمی در اکثر کتابها یکسان می باشد

نام کتاب

تعداد صفحات حدودا

درصد احتمالی با این کتاب

بیوشیمی لنینجر-استرایر-هارپر-دولین

۱۰۰۰-۱۳۰۰

۷۰-۹۰%

بیوشیمی شهبازی-ملکنیا

۱۰۰۰

۶۰-۸۰%

بیوشیمیرضا محمدی

۸۰۰

۵۰-۷۰%

بیوشیمی احسانی

۷۰۰

۵۰-۷۰%

جزوه بیوشیمی دکتر فلاح (پیشنهاد ویژه)

۲۶۰

۵۰-۷۰%

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

تست بیوشیمی

تستهای بیوشیمی دکتر جعفر نژاد

دو جلد

تستهای بیوشیمی کنکورهای سالهای گذشته پروین پاسالار یا IQB

یک جلد

 

درس میکروبیولوژی با ضریب ۱

این درس شامل میکروب عمومی + پزشکی +کاربردی +محیطی می باشد

نام کتاب

تعداد صفحاتحدودا

درصد احتمالی با این کتاب

میکروبیولوژی جاوتز

بهترین ترجمه:

 ترجمه دکتر کسری حمدی و دکتر نیما خرم آبادی

۱۲۰۰

۵۰-۷۰

میکروبیولوژی زینسر

۱۰۰۰

۵۰-۶۰

میکروبیولوژی دکتر اموزگار

۵۰۰

۳۰-۵۰

جزوه میکروبیولوژی دکتر بهادر (پیشنهاد ویژه)

۲۱۰

۵۰-۷۰

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

تست میکروبیولوژی

مجموع تستهای سالهای گذشته IQB

یک جلد

درس زبان با ضریب ۲

از اونجایی که تو رشته ما بعد از هر درس اصلی زبان بالاترین ضریب رو داره  و اکثر شرکت کننده های کنکور تو این درس ضعیف هستن . پس این درس  ارزش سرمایه گذاری زیادی داره . چون رتبتونو خیلی بهبود میده.

 برای کنکور وزارت بهداشت درس زبان به صورت عمومی با دید پزشکی سوال طراحی سوال می شود  که برای مطالعه متون پزشکی به همراه لغات عمومی پیشنهاد می شود.

برای درس زبان مجموعه رتبه یک پیشنهاد می شود.

شامل:

      متون تخصصی زیست شناسی و پزشکی

      لغات مورد نیاز زیست شناسی و پزشکی و زبان عمومی

      آموزش گرامر

      نمونه سوالات سالهای قبل  زبان گروه زیست شناسی و پزشکی

      کتاب ۵۰۴ تافل

      ۱۱۰۰ لغت پر کاربرد در کنکور کارشناسی ارشد

      آزمون های قابل طراحی برای بخش زبان عمومی

      نرم افزار لغات بر روی موبایل

      بهترین روشهای مطالعه زبان برای کنکور ارشد

برای تهیه مجموعه زبان  با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

نمونه کارنامه ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) سال

الویت دوم برای قبولی در آزمون ارشد ایمونولوژی، داشتن رتبه لازم برای این آزمون می باشد زیرا با داشتن آن می توانید بسته به رتبه تان انتخاب های خود را الویت بندی کرده و مطابق با آن انتخاب رشته نمایید.

جدول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد ایمونولوژی را در سال های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد، می توانید با در نظر گرفتن آنها الویت های خود را انتخاب نمایید.

برای پاسخ هرگونه سوال در این زمینه به سایت ما مراجعه کنید:

 

رتبه های لازم برای قبولی ارشد ایمونولوژی :

رتبه ایمنی شناسی (ضریب۶) بیوشیمی (ضریب۱) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب۲) میکروب شناسی (ضریب ۱) زبان عمومی (ضریب۲)
۹ ۶۴٫۳۶۸ ۷۳٫۳۳۳ ۳۷٫۰۳۷ -۱٫۶۶۷ ۷۳٫۳۳۳
۳۵ ۶۳٫۳۱ ۴۱٫۶۶۷ ۳۸٫۸۸۹ ۰ ۶۴٫۱۶۷
۴۰ ۷۱٫۲۶۴ ۴۸٫۳۳۳ ۱۶٫۶۶۷ ۵ ۸۹٫۱۶۷
۴۶ ۶۷٫۸۱۶ ۵۶٫۶۶۷ ۴۲٫۵۹۳ ۰ ۵۷٫۵
۷۲ ۶۶٫۶۶۷ ۱۶٫۶۶۷ ۲۹٫۶۱ ۰ ۷۶٫۶۶۷
۸۵ ۶۰٫۹۲ ۴۳٫۳۳۳ ۲۴٫۰۷۴ ۰ ۷۵٫۸۳۳
۸۸ ۵۵٫۱۷۲ ۵۵٫۱ ۴۲٫۵۹۲ ۳٫۳۳۳ ۵۴٫۱۶۷
۱۶۰ ۴۴٫۸۵۸ ۳۳٫۳۳۳ ۵۵٫۵۵۶ ۰ ۵۵٫۸۳۳
۱۷۶ ۶۳٫۲۱۸ ۱۱٫۶۶۷ ۱۶٫۶۶۷ ۰ ۴۶٫۶۶۷
۲۰۳ ۵۲٫۸۷۴ ۳۱٫۶۶۷ ۱۱٫۱۱۱ ۰ ۷۲٫۵
۲۱۱ ۵۰٫۵۷۵ ۳۵ ۲۹٫۶۳ ۰ ۴۷٫۵
۲۹۴ ۴۳٫۶۷۸ ۳۵ ۲۲٫۲۲۲ ۰ ۳۷٫۵
۴۶۳ ۳۱٫۰۳۴ ۰ -۱٫۸۵۲ ۰ ۷۴٫۱۶۷

نمونه کارنامه ارشدایمنی شناسی (ایمونولوژی)

رتبه ایمنی شناسی (ضریب۶) بیوشیمی (ضریب۱) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب۲) میکروب شناسی (ضریب ۱) زبان عمومی (ضریب۲)
۵ ۹۱٫۱۱۱ ۳۳٫۳۳۳ ۳۱٫۶۶۷ ۱۶٫۶۶۷ ۷۹٫۱۶۷
۶ ۷۱٫۱۱۱ ۶۱٫۶۶۷ ۵۵ ۱۱٫۶۶۷ ۹۳٫۳۳۳
۸ ۶۵ ۶۸ ۷۱ ۳۰ ۶۳
۱۴ ۶۳ ۶۴ ۷۳ ۳۰ ۵۴
۱۹ ۷۶٫۶۶۷ ۳۳٫۳۳۳ ۵۳٫۳۳۳ ۰ ۶۳٫۳۳۳
۲۲ ۶۰ ۴۲ ۶۸ ۷۳ ۲۳
۲۴ ۶۲ ۸۴ ۷۱ ۲۵ ۳۶
۳۰ ۵۸ ۸۸ ۵۶ ۲۸ ۶۲
۳۲ ۶۰ ۷۷ ۶۸ ۵۳ ۲۶
۴۴ ۵۷٫۸۵۴۴ ۵۶٫۶۶۱ ۷۳٫۹۳۹۸ ۵۹٫۶۷ ۸۷٫۹۲۴
۵۵ ۷۰٫۰۳۳۲ ۴۱٫۵۵۴۸ ۵۳٫۸۹۶۸ ۲۲٫۹۵ ۶۵٫۰۶۵۸
۶۰ ۶۰٫۸۹۴ ۶۴٫۲۱۹۲ ۹۲٫۳۸۱۴ ۶۸٫۸۵ ۳۳٫۴۱۵۲
۸۷ ۷۰ ۲۵ ۳۱٫۶۶۷ ۰ ۷۰
۹۱ ۵۹٫۳۷۴۲ ۳۷٫۷۸۰۸ ۵۳٫۸۹۶۸ ۲۰٫۳۸۹۸ ۸۴٫۴۱۵۲
۱۲۲ ۷۷٫۶۵۲۶ ۱۸٫۸۸۰۲ ۴۶٫۱۸۵۶ ۵۳٫۵۵ ۲۳٫۷۴۵۶
۱۹۰ ۶۳٫۳۳۳ ۶۱٫۶۶۷ ۱۸٫۳۳۳ ۱٫۶۶۷ ۴۰
۳۸۲ ۴۶٫۶۶۷ ۵۰ ۲۶٫۶۶۷ ۰ ۳۰٫۸۳۳

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا