دکتریزیست شناسی

منابع جدید و جزوات دکتری توکسین های میکروبی وزارت بهداشت به همراه کارنامه

منابع جدید و جزوات دکتری توکسین های میکروبی وزارت بهداشت

 

درس باکتری شناسی

 

 

نام کتاب

تعداد صفحاتحدودا

درصد احتمالی با این کتاب

میکروبیولوژی جاوتز

بهترین ترجمه:

 ترجمه دکتر کسری حمدی و دکتر نیما خرم آبادی

۱۲۰۰

۵۰-۷۰

میکروبیولوژی زینسر

۱۰۰۰

۵۰-۶۰

میکروبیولوژی دکتر اموزگار

۵۰۰

۳۰-۵۰

جزوه میکروبیولوژی دکتر بهادر (پیشنهاد ویژه)

۴۸۰

۷۰-۸۰

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

تست میکروبیولوژی

مجموع تستهای سالهای گذشته IQB

یک جلد

درس تک یاخته شناسی (انگل شناسی)

نام کتاب

تعداد صفحات حدودا

درصد احتمالی با این کتاب

انگل شناسی مارکل

۴۰۰

۸۰-۹۰

انگل شناسی نوا

۳۸۰

۸۰-۹۰

جزوه انگل شناسی  دانشگاه تهران (پیشنهاد ویژه)

 

۲۸۰

۸۰-۹۰

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

کتاب تست انگل شناسی

درسنامه جامع میکروبیولوژی انتشارات میر

یک جلد

درس قارچ شناسی

نام کتاب

تعداد صفحات حدودا

درصد احتمالی با این کتاب

قارچ شناسی دکتر امامی

۴۰۰

۸۰-۹۰

قارچ شناسی زینسر

۳۵۰

۸۰-۹۰

جزوه قارچ شناسی دکتر امامی (پیشنهاد ویژه)

۲۸۰

۸۰-۹۰

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

کتاب تست قارچ شناسی

درسنامه جامع میکروبیولوژی انتشارات میر

یک جلد

 

درس ویروس شناسی

نام کتاب

تعداد صفحات حدودا

درصد احتمالی با این کتاب

ویروس شناسی زینسر

۴۵۰

۸۰-۹۰

ویروس شناسی مورای

۳۵۰

۸۰-۹۰

جزوه ویروس دانشگاه تهران (پیشنهاد ویژه) 

 

۲۰۰

۵۰-۷۰

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

کتاب تست ویروس شناسی

درسنامه جامع میکروبیولوژی انتشارات میر

یک جلد

درس ایمونولوژی

نام کتاب

تعداد صفحاتحدودا

درصد احتمالی با این کتاب

ایمونولوژی رویت

۸۰۰

۷۰-۸۰%

ایمونولوژی ابولعباس

۸۰۰

۷۰-۸۰%

ایمونولوژی ۷ استاد

۵۰۰

۴۰-۶۰%

جزوه ایمونولوژی دکتر خوانساری (پیشنهاد ویژه)

۴۰۰

۵۰-۷۰%

برای تهیه جزوات با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید

 

تستهای ایمونولوژی کنکور های سالهای گذشته IQB

یک جلد

 

 

 

۲-  درس هوش و استعداد تحصیلی

سنجش هوش و استعداد تحصیلی از سه بخش تشکیل شده است : ۱٫ حل مساله   ۲٫ کفایت داده ها    ۳٫ استدلال منطقی

درس هوش و استعداد تحصیلی اساسا ملغمه ای از سوالات هوش، منطق و ریاضی است و سنجش مهارتهای پایدار افراد را هدف قرار داده است. این آزمون آنچنان گستره وسیعی از سوالات را شامل می شود که اگر یک نفر به تنهایی بخواهد خود را برای این آزمون آماده کند باید ده ها جلد کتاب مشتمل بر کتابهای ریاضی، منطق، فلسفه، اقتصاد و برخی کتب تخصصی مربوط به آزمونهای هوش را مطالعه نماید.

ولی با استفاده از جزوه کلاسی درس استعداد تحصیلی استاد محمد وکیلی تدریسی در دانشگاه شریف می توانید درصد بالایی از ای ن درس را به دست اورید.

برای تهیه این جزوه با ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ تماس بگیرید.

کارنامه رتبه های یک کشوری

 

 

کارنامه رتبه اولیهای دکتری وکارشناسی ارشد و کارشناسی وزارت بهداشت

موسسه آموزشی دکتر بلبلی            ا

نمره تراز به درصد نمره  خام به درصد دکترای انگل شناسی   پزشکی
زهرا عرب مازار
انگل شناسی پزشکی:۷۰/۵۲۶ 

قارچ شناسی پزشکی :۱۰/۳۷۷

ایمنی شناسی: ۶۵/۵۱۸

استعداد تحصیلی:۳۳/۳۳۳

انگل شناسی پزشکی:۵۵/۸۳۳ 

قارچ شناسی پزشکی : ۹/۶۴۹

ایمنی شناسی:۳۱/۶۶۷

استعداد تحصیلی:۱۳/۳۳۳

رتبه اول  کشوری سال۱۳۹۷ 

دانشگاه قبولی :دانشگاه  تهران

نمره تراز به درصد نمره  خام به درصد دکترای باکتری پزشکی –توکسین های میکروبی
ندا یوسفی نوجوکامبری
ایمنی شناسی پزشکی:۹۰/۱۶۴ 

باکتری شناسی پزشکی:۹۹/۳۱۰

انگل شناسی پزشکی:۳۳/۳۳۳

قارچ شناسی پزشکی:۳۳/۳۳۳

ویروس شناسی پزشکی:۱۰۰/۰۰

استعداد تحصیلی:۲۷/۲۷۲

ایمنی شناسی پزشکی:۷۳/۳۳۳ 

باکتری شناسی پزشکی:۸۱/۳۵۶

انگل شناسی پزشکی:۳۳/۳۳۳

قارچ شناسی پزشکی:۲۵/۰۰

ویروس شناسی پزشکی:۸۰/۰۰

استعداد تحصیلی:۱۰/۰۰

رتبه اول کل کشوری 

دانشگاه قبولی :دانشگاه  شهید بهشتی

 

 

نمره تراز به درصد نمره  خام به درصد دکترای قارچ شناسی پزشکی
شیما آقائی
انگل شناسی پزشکی:۷۴/۷۳۷ 

قارچ شناسی پزشکی:۱۵/۰۹۴

ایمنی شناسی پزشکی:۱۰۰/۰۰

استعداد تحصیلی:۳۶/۱۱۰

انگل شناسی پزشکی:۵۹/۱۶۷ 

قارچ شناسی پزشکی:۱۴/۰۳۵

ایمنی شناسی پزشکی:۴۸/۳۳۳

استعداد تحصیلی:۱۴/۴۴۴

رتبه ده کشوری 

دانشگاه قبولی:تربیت مدرس (تهران)

 

 

 

 

نمره تراز به درصد نمره  خام به درصد دکترای ژنتیک  پزشکی
راضیه ظریفیان یگانه
ژنتیک انسانی:۸۴/۴۰۴ 

بیوشیمی بالینی:۸۵/۱۸۶

استعداد تحصیلی:۷۲/۰۹۲

ژنتیک انسانی :۷۶/۶۶۷ 

بیوشیمی بالینی :۷۶/۶۶۷

استعداد تحصیلی :۳۴/۴۴۴

رتبه ششم  کشوری 

دانشگاه قبولی:علوم بهزیستی و توان بخشی(تهران)

 

 

 

 

گلناز دهقان پروین جلالی الحسینی فاطمه غفوری قهدریجانی
انگل شناسی رتبه سوم  کشوری سال۱۳۹۷ 

میکروب شناسی پزشکی رتبه هشتم کشوری سال۱۳۹۷

ویروس شناسی رتبه دوازدهم کشوری سال۱۳۹۷

قارچ شناسی پزشکی رتبه سی ویک کشوری سال۱۳۹۷

انگل شناسی رتبه دوم  کشوری سال۱۳۹۷ 

ویروس شناسی رتبه ششم  کشوری سال۱۳۹۷

میکروب شناسی پزشکی رتبه ششم  کشوری سال۱۳۹۷

قارچ شناسی پزشکی رتبه یازدهم  کشوری سال۱۳۹۷

انگل شناسی رتبه اول  کشوری سال۱۳۹۷ 

ویروس شناسی رتبه اول  کشوری سال۱۳۹۷

میکروب شناسی پزشکی رتبه دوم  کشوری سال۱۳۹۷

قارچ شناسی پزشکی رتبه نهم کشوری سال۱۳۹۷

رشته قبولی:میکروب شناسی پزشکی 

دانشگاه قبولی:دانشگاه شهیدبهشتی

رشته قبولی:ویروس شناسی پزشکی 

دانشگاه قبولی:دانشگاه تهران

رشته قبولی:ویروس شناسی پزشکی 

دانشگاه قبولی:دانشگاه تهران

باکتری شناسی:۶۳/۳۳۳ 

قارچ شناسی:۰/۰۰

ویروس شناسی:۶۶/۶۶۷

ایمنی شناسی:۶۱/۶۶۷

انگل شناسی:۷۰/۰۰

زیست سلولی و مولکولی:۰/۰۰

زبان عمومی:۲۶/۶۶۷

باکتری شناسی:۵۳/۳۳۳ 

قارچ شناسی:۲۰/۰۰

ویروس شناسی:۸۳/۳۳۳

ایمنی شناسی:۸۱/۶۶۷

انگل شناسی:۷۶/۶۶۷

زیست سلولی و مولکولی:۰/۰۰

زبان عمومی:۲۳/۳۳۳

باکتری شناسی:۴۵/۰۰ 

قارچ شناسی:۰/۰۰

ویروس شناسی:۷۶/۶۶۷

ایمنی شناسی:۷۵/۰۰

انگل شناسی:۷۱/۶۶۷

زیست سلولی و مولکولی:۰/۰۰

زبان عمومی:۸۰/۰۰

 

 

 

فاطمه بیات محبوبه فربرین گلناز دهقان
انگل شناسی رتبه پنجم کشوری سال۱۳۹۷ 

ویروس شناسیرتبه ۲۲ کشوری سال۱۳۹۷

قارچ شناسی پزشکی رتبه۹۰

 میکروب شناسی پزشکی رتبه۱۳۴

 

انگل شناسی رتبه چهارم  کشوری سال۱۳۹۷ 

ویروس شناسیرتبه نهم کشوری سال۱۳۹۷

میکروب شناسی پزشکی رتبه هجده کشوری سال۱۳۹۷

قارچ شناسی پزشکی رتبه۲۵

 

میکروب شناسی مواد غذایی رتبه هفتم کشوری سال۱۳۹۷

رشته قبولی:انگل شناسی پزشکی 

دانشگاه قبولی:دانشگاه تهران

رشته قبولی:ویروس شناسی  پزشکی
دانشگاه قبولی:دانشگاه تربیت مدرس (تهران)
باکتری شناسی:۸/۳۳۳ 

قارچ شناسی:۰/۰۰

ویروس شناسی:۸۸/۳۳۳

ایمنی شناسی:۵۰/۰۰

انگل شناسی:۷۱/۶۶۷

زیست سلولی و مولکولی:۵/۵۵۶

زبان عمومی:۳۰/۸۳۳

باکتری شناسی:۴۳/۳۳۳ 

قارچ شناسی:۰/۰۰

ویروس شناسی:۷۱/۶۶۷

ایمنی شناسی:۷۵/۰۰

انگل شناسی:۵۳/۳۳۳

زیست سلولی و مولکولی:۰/۰۰

زبان عمومی:۶۰/۰۰

 

 

باکتری شناسی:۴۵/۹۲۶ 

تغذیه عمومی:۰/۰۰

بیوشیمی عمومی:۰/۰۰

انگل شناسی:۸۲/۲۲۲

قارچ شناسی:۰/۰۰

ویروس شناسی:۴۴/۴۴۴

زبان عمومی:۴۱/۶۶۷

 

 

مونا شکوفه مونا شکوفه
میکروب شناسی مواد غذایی رتبه۳ انگل شناسی رتبه۶ 

ویروس شناسی رتبه۸

میکروب شناسی پزشکی رتبه۱۴

قارچ شناسی پزشکی رتبه۲۶

 

 

 

رشته قبولی:ویروس شناسی پزشکی 

دانشگاه قبولی:دانشگاه تربیت مدرس(تهران)

 

 

 

باکتری شناسی:۵۱/۱۱۱ 

تغذیه عمومی: ۲/۲۲۲

بیوشیمی عمومی: ۴/۴۴۴

انگل شناسی:۹۱/۱۱۱

قارچ شناسی:۲/۲۲۲

ویروس شناسی:۴۸/۸۸۹

زبان عمومی:۵۰/۰۰

باکتری شناسی:۴۶/۶۶۷ 

قارچ شناسی:۰/۰۰

ویروس شناسی:۷۶/۶۶۷

ایمنی شناسی:۷۶/۶۶۷

انگل شناسی:۴۸/۳۳۳

زیست سلولی و مولکولی:۰/۰۰

زبان عمومی:۵۰/۸۳۳

 

 

 

 

فاطمه جان فروز عاطفه افچنگی مژگان واحد
رتبه‌یک‌کشوری‌
علوم‌آزمایشگاهی‌دانشگاه تهران
رتبه‌یک‌کشوری‌
ویروس شناسی‌دانشگاه تهران
رتبه یک کشوری‌
انگل شناسی‌دانشگاه تهران
سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۳
فرهنگ ومعارف اسلامی :۶۸/۳۳ 

زبان وادبیات فارسی :۳۱/۶۶

زبان خارجی: ۳/۳۳

بیوشیمی‌وبیوشیمیبالینی:۶۱/۱۱

انگل شناسی‌وقارچشناسی:۵۸/۳۳

باکتری‌شناسی‌وویروس‌شناسی:۷۳/۳۳

خون شناسی وانتقال خون: ۶۰/۰۰

ایمنی‌شناسی‌وسرمشناسی:۹۳/۳۳

نمره کل خام:۲۷۱/۴۰ 

نمره کل به درصد:۶۳/۷۱

ویروس شناسی:۸۹/۵۲

باکتری شناسی:۵۰/۰۰

قارچ شناسی:۵۰/۰۰

انگل شناسی:۵۵/۵۶

بیوشیمی:۶۰/۶۱

ایمنی شناسی:۸۳/۳۳

ژنتیک مولکولی:۴۱/۶۷

زبان عمومی:۳۶/۶۷

نمره کل خام:۲۸۸/۰۰ 

نمره کل به درصد:۶۰/۰۰

کرم شناسی:۹۳/۳۳

تک یاخته شناسی:۷۴/۲۹

ایمنی شناسی:۵۷/۷۸

میکروبیولوژی:۴۰/۰۰

زیست شناسی عمومی:۲۴/۴۴

زبان عمومی:۴۲/۵۰

اکرم کاکاوند الهام تقی زاده فائزه ذوالفقاری
رتبه یک کشوری‌ژنتیک انسانی 

دانشگاه تهران

رتبه‌یک‌کشوری‌علوم‌آزمایشگاهی 

دانشگاه تهران

رتبه یک کشوری‌ژنتیک انسانی 

دانشگاه تهران

سال۱۳۹۱ سال ۱۳۹۲ سال ۱۳۹۲
نمره:۳۶۷ 

آخرین نمره قبولی:۲۵۶/۰۰

ژنتیک:۸۴/۴۴

بیولوژی سلولیمولکولی: ۸۲/۲۲

بیوشیمی:۸۶/۶۷

زبان:۷۰/۰۰

فرهنگ‌ومعارفاسلامی:۶۸/۳۳  

زبان وادبیات فارسی: ۳۸/۵۹

زبان خارجی:۵۰/۰۰

بیوشیمی‌وبیوشیمیبالینی:۶۷/۷۷ 

انگل‌شناسی‌وقارچشناسی:۷۵/۰۰ 

باکتری شناسی وویروسشناسی: ۸۸/۳۳

ایمنی‌شناسی‌وسرم‌شناسی:۸/۳۳

خون شناسی وانتقالخون: ۷۰/۰۰

نمره:۳۴۷ 

آخرین نمره قبولی:۲۵۹/۲۵

ژنتیک:۷۳/۸۹

بیولوژی‌سلولیمولکولی:۸۰/۰۰ 

بیوشیمی:۷۲/۲۲

زبان:۸۵/۸۳

فاطمه‌دوستدار آفرین‌فروتنی سحرخاوری
رتبه‌یک‌کشوری‌علوم‌آزمایشگاهی‌ دانشگاه تهران رتبه‌یک‌کشوری‌علوم‌آزمایشگاهی‌ دانشگاه تهران رتبه‌یک‌کشوری‌علوم‌آزمایشگاهی‌ دانشگاه تهران
سال ۱۳۸۴ سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۹۱
فرهنگ ومعارف اسلامی : ۷۶/۶۶ 

زبان وادبیات فارسی :۸۴/۴۴

زبان خارجی:۶۴/۴۴

بیوشیمی وبیوشیمیبالینی: ۷۷/۱۴

انگل شناسی وقارچ شناسی: ۸۱/۳۳

باکتری شناسی وویروسشناسی: ۹۵/۵۵

خون شناسی وبانک خون: ۷۱/۶۶

ایمنی شناسی وسرمشناسی: ۹۵/۰۰

فرهنگ ومعارف اسلامی :۸۶/۶۶ 

زبان وادبیات فارسی :۷۵/۰۰

زبان خارجی:۴۰/۰۰

بیوشیمی وبیوشیمیبالینی: ۶۵/۵۵

انگل شناسی وقارچ شناسی: ۸۱/۶۶

باکتری شناسی وویروسشناسی: ۸۶/۶۶

خون شناسی وبانک خون: ۷۵/۰۰

ایمنی شناسی وسرم شناسی: ۹۳/۳۳

فرهنگ ومعارف اسلامی :۸۱/۶۶ 

زبان وادبیات فارسی :۴۰/۰۰

زبان خارجی:۵/۰۰

بیوشیمی وبیوشیمیبالینی: ۷۵/۵۵

انگل شناسی وقارچ شناسی: ۷۶/۶۶

باکتری شناسی وویروسشناسی: ۷۶/۶۶

خون شناسی وانتقال خون: ۷۶/۶۶

ایمنی شناسی وسرمشناسی: ۸۶/۶۶

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا