گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

dr.nouri در ژانویه - 12 - 2016

درصد

نام درس

67

بارداری و زایمان و بیماری های زنان

77

    نوزادان و مراقبتهای مربوطه

69

جنین شناسی

34

بهداشت و تغذیه و مادر و کودک

80

بیماری های داخلی جراحی مربوطه

65

زبان

رتبه 2

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد مامایی وزارت بهداشت

درصد

نام درس

57

بارداری و زایمان و بیماری های زنان

59

    نوزادان و مراقبتهای مربوطه

47

جنین شناسی

30

بهداشت و تغذیه و مادر و کودک

70

بیماری های داخلی جراحی مربوطه

56

زبان

رتبه 37

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد مامایی وزارت بهداشت

دسته بندی : کارنامه

يک ديدگاه بگذاريدیک × 1 =

گروه آموزشی دکتر نوری