گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

dr.nouri در ژانویه - 11 - 2016

درصد

نام درس

63

بيوشيمي

65

شیمی عمومی

70

زيست شناسي

59

زبان

رتبه  4 سم شناسی

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد سم شناسی  پزشکی  وزارت بهداشت

درصد

نام درس

64

بيوشيمي

50

شیمی عمومی

65

زيست شناسي

48

زبان

رتبه  16 سم شناسی

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد سم شناسی  پزشکی  وزارت بهداشت

 

 

دسته بندی : کارنامه

يک ديدگاه بگذاريد9 + چهار =

گروه آموزشی دکتر نوری