گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

dr.nouri در ژانویه - 11 - 2016

درصد

نام درس

82

بیوشیمی

59

شیمی آلی و عمومی

69

زیست شناسی

65

زبان

رتبه 3

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

درصد

نام درس

74

بیوشیمی

56

شیمی آلی و عمومی

57

زیست شناسی

63

زبان

رتبه 46

نمونه کارنامه و در صد های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

دسته بندی : کارنامه

يک ديدگاه

  1. مرضیه گفت:

    lotfan karnameh bio shimi vezarat olomam bezarid….merccccccc

يک ديدگاه بگذاريد− شش = 0

گروه آموزشی دکتر نوری