گروه آموزشی دکتر نوری

جامع ترین وبسایت منابع و جزوات کارشناسی ارشد و دکتری گروه زیست شناسی و علوم پزشکی

دانلود سوالات کنکور ارشد ژنتیک وزارت علوم

دانلود سوالات کنکور ارشد ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت

دانلود سوالات کنکور ارشد ژنتیک مولکولی

علوم آز -۱

گروه آموزشی دکتر نوری