دسته‌بندی نشده

نحوه خواندن آزمایش خون و تفسیر آزمایش خون و رنج نرمال


 

آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی، یک آزمایش بسیار کاربردی و رایج است که اطلاعات مهمی را به پزشک می دهد. در این مطلب قصد داریم ضمن مشخص نمودن رنج نرمال هر یک از سلول های خونی، به تفسیر آزمایش نیز بپردازیم. البته ذکر این نکته ضروری است که تفسیر جواب آزمایش حتما بایستی توسط پزشک معالج انجام شود زیرا هدف پزشک برای انجام آزمایش، طیف بسیار گسترده ای است و با توجه به شرایط بیمار را درخواست می شود و ذکر تمامی تفاسیر در اینجا نمی گنجد و در این مطلب فقط کلیات و تفاسیر اولیه و کلی را بیان می کنیم.

نکته ی مهم در مورد رنج نرمال

آزمایش CBC امروزه به وسیله ی دستگاه های پیشرفته ای که Full Diff هستند انجام می شود اما در گذشته با استفاده از لام نئوبار و کانتر دستی این عمل انجام می شد اما هنوز هم در بسیار از آزمایشگاه ها، علاوه بر دیف اتوماتیک، یک لام خونی از نمونه بیمار تهیه می کنند و جهت مشاهده ی اشکال دیگر سلول های خونی غیر معمول که دستگاه توانایی تشخیص آن را ندارد استفاده می کنند. که در این مطلب هر دو رنج نرمال بر اساس رفرنس نوشته شده است.
در مورد رنج نرمال نیز باید به این نکته توجه شود که در امور آزمایشگاهی، هیچ گاه عدد دقیقی برای یک آزمایش نمی توان در همه جا در نظر گرفت، و اعداد و ارقام آزمایش تحت تاثیر شرایط فرد، ژنتیک، نژاد، محیط، آب و هوا، تغذیه و… قرار دارد. مثلا در آزمایش CBC ممکن است تعداد یاخته های سرخ یک فرد که در منطقه مرتفع زندگی می کند با تعداد شخصی که محیط کم ارتفاع زندگی می کند، بالاتر باشد و یا فردی که دارو یا سیگار مصرف می کند با فرد دیگر و یا فرد سفید پوست با فرد سیاه پوست و حتی افراد یک شهر، با شهر دیگر و کشور های دیگر متفاوت است. و اختلاف در اعداد و ارقام آزمایش به معنی خارج شدن از رنج نرمال نخواهد بود. و به همین دلیل در هر شهری یا منطقه ای، رنج نرمال توسط آزمایشگاه مرجع با توجه به رنج افراد سالم مورد آزمایش تعیین می شود. و در جواب آزمایش در صورتی که خارج از رنج نرمال باشد، به صورت خودکار Bold و در صورت Rechek با علامت * مشخص می شود.

نکته مهم در مورد تفاسیر

در تفسیر جواب آزمایش باید مقادیر آزمایش با یکدیگر مقایسه شود شود و بین کارکتر های جواب آزمایش ارتباط و پیوستگی وجود دارد. که ما در این متن شایع ترین و معمول ترین تفسیر را بیان میکنیم.

CBC Normal Ranges

WBC(K/MCL)

AGE MALE FEMALE
> 21 years ۴٫۵ – ۱۱٫۰ ۴٫۵ – ۱۱٫۰
۱۶ – ۲۰ years ۴٫۵ – ۱۳٫۰ ۴٫۵ – ۱۳٫۰
۸ – ۱۵ years ۴٫۵ – ۱۳٫۵ ۴٫۵ – ۱۳٫۵
۶ – ۷ years ۵٫۰ – ۱۴٫۵ ۵٫۰ – ۱۴٫۵
۴ – ۵ years ۵٫۵ – ۱۵٫۵ ۵٫۵ – ۱۵٫۵
۲ months – 3 years ۶٫۰ – ۱۷٫۵ ۶٫۰ – ۱۷٫۵
۲ days – 1 month ۵٫۰ – ۲۱٫۰ ۵٫۰ – ۲۱٫۰
۰ – ۱ day ۹٫۰ – ۳۴٫۰ ۹٫۰ – ۳۴٫۰

تفسیر

افزایش تعداد گلبول های سفید خون همچنین می تواند علامت بیماری های متعددی از جمله لوسمی و لنفوم باشد. از طرفی کاهش تعداد گلبول های سفید نیز در شرایط بالینی متعددی از جمله مصرف برخی داروهای خاص و برخی اختلالات بالینی اتفاق خواهد افتاد

 

RBC (M/MCL)

AGE MALE FEMALE
> 65 years ۳٫۸ – ۵٫۸ ۳٫۸ – ۵٫۲
۴۵ – ۶۴ years ۴٫۲ – ۵٫۶ ۳٫۸ – ۵٫۳
۱۸ – ۴۴ years ۴٫۳ – ۵٫۷ ۳٫۸ – ۵٫۱
۱۲ – ۱۷ years ۴٫۱ – ۵٫۲ ۳٫۸ – ۵٫۰
۱ – ۱۱ years ۳٫۸ – ۴٫۸ ۳٫۸ – ۴٫۸
۶ – ۱۱ months ۳٫۹ – ۵٫۵ ۳٫۹ – ۵٫۵
۱ – ۵ months ۳٫۳ – ۵٫۳ ۳٫۳ – ۵٫۳
۷ – ۳۰ days ۴٫۰ – ۵٫۶ ۴٫۰ – ۵٫۶
۰ – ۶ days ۴٫۴ – ۵٫۸ ۴٫۴ – ۵٫۸

تفسیر

بررسی میزان RBC تعداد این سلول ها را در واحدی کوچک از خون اندازه گیری می کند. این تست تنها تعداد گلبول های قرمز را به ما نشان می دهد و برای تشخیص بیماری های مختلف کافی نیست

 

NUCLEATED RED BLOOD CELL (NRBC) (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۰٫۰۱۲

 

PLATELETS K/MCL

AGE MALE FEMALE
All ages ۱۵۰ – ۴۴۰ ۱۵۰ – ۴۴۰

تفسیر

پلاکت ها کوچکترین سلول های خونی هستند که نقش مهمی در انعقاد خون دارند. کمتر و بیشتر بودن تعداد پلاکت ها می تواند خطرناک باشد و این اتفاقی است که در برخی بیماری ها رخ می دهد

 

MPV (MEAN PLATELET VOLUME) FL

AGE MALE FEMALE
All ages ۹٫۴ – ۱۲٫۳ ۹٫۴ – ۱۲٫۴

تفسیر

افزایش: بیماری میلوفیبروز – بالا بودن به این معنی است که پلاکت بزرگ است و خطر حملات قلبی افزایش پیدا می کند
کاهش: سرطان سینه – بیماری هوچکین – پایین بودن به این معنی است که پلاکت کوچک است و در این شرایط فرد مستعد خونریزی خواهد بود

 

HEMOGLOBIN (G/DL)

AGE MALE FEMALE
> 65 years ۱۲٫۶ – ۱۷٫۴ ۱۱٫۷ – ۱۶٫۱
۴ ۵ – ۶۴ years ۱۳٫۱ – ۱۷٫۲ ۱۱٫۷ – ۱۶٫۰
۱۸ – ۴۴ years ۱۳٫۲ – ۱۷٫۳ ۱۱٫۷ – ۱۵٫۵
۱۲ – ۱۷ years ۱۱٫۷ – ۱۶٫۶ ۱۱٫۵ – ۱۵٫۳
۹ – ۱۱ years ۱۲٫۰ – ۱۵٫۰ ۱۲٫۰ – ۱۵٫۰
۶ months – 8 years ۱۱٫۲ – ۱۴٫۱ ۱۱٫۲ – ۱۴٫۱
۴ – ۵ months ۱۰٫۳ – ۱۴٫۱ ۱۰٫۳ – ۱۴٫۱
۲ – ۳ months ۹٫۴ – ۱۳٫۰ ۹٫۴ – ۱۳٫۰
۱ month ۱۰٫۷ – ۱۷٫۱ ۱۰٫۷ – ۱۷٫۱
۱۴ – ۳۰ days ۱۳٫۴ – ۱۹٫۸ ۱۳٫۴ – ۱۹٫۸
۰ – ۱۳ days ۱۳٫۵ – ۲۰٫۵ ۱۳٫۵ – ۲۰٫۵

تفسیر

تمام گلبول های قرمز حاوی هموگلوبین اند و این همان چیزی است که به آنها رنگ قرمز می دهد. مهم تر آنکه هموگلوبین مسئولیت حمل اکسیژن در خون را بر عهده دارد و اکسیژن را از هوای تنفسی در ریه ها گرفته و به تمام سلول های بدن تحویل می دهد. سپس به سمت ریه ها بازگشته و دی اکسید کربن سلول ها را به آنها می سپارد و باز هم اکسیژن تحویل می گیرد. سطح هموگلوبین در بدن یک فرد سالم در سن و جنس مختلف متفاوت است و سطح پایین آن، مهم ترین علامت کم خونی خواهد بود

 

HEMATOCRIT (%)

AGE MALE FEMALE
> 65 years ۳۷ – ۵۱ ۳۵ – ۴۷
۴۵ – ۶۴ years ۳۹ – ۵۰ ۳۵ – ۴۷
۱۸ – ۴۴ years ۳۹ – ۴۹ ۳۵ – ۴۵
۱۲ – ۱۷ years ۳۵ – ۴۵ ۳۴ – ۴۴
۹ – ۱۱ years ۳۴ – ۴۳ ۳۴ – ۴۳
۶ months – 8 years ۳۱ – ۴۱ ۳۱ – ۴۱
۴ – ۵ months ۳۲ – ۴۴ ۳۲ – ۴۴
۲ – ۳ months ۲۸ – ۴۲ ۲۸ – ۴۲
۱ month ۳۳ – ۵۵ ۳۳ – ۵۵
۱۴ – ۳۰ days ۴۱ – ۶۵ ۴۱ – ۶۵
۰ – ۱۳ days ۴۱ – ۷۳ ۴۱ – ۷۳

تفسیر

هماتوکریت شاخصی است که تعیین می کند چند درصد از کل حجم خون را گلبول های قرمز تشکیل داده اند. این عدد معمولا سه برابر عدد به دست آمده از هموگلوبین خواهد بود. هماتوکریت شاخص بسیار قوی برای بررسی وضعیت کم خونی می باشد و طبیعتا هرچه کمتر باشد، به معنی کمتر بودن تعداد گلبول های قرمز و شدت کم خونی است

 

MCV (FL)

AGE MALE FEMALE
> 65 years ۸۰ – ۱۰۰ ۸۰ – ۱۰۰
۴۵ – ۶۴ years ۸۰ – ۱۰۰ ۸۰ – ۱۰۰
۱۸ – ۴۴ years ۸۰ – ۹۹ ۸۱ – ۱۰۰
۱۲ – ۱۷ years ۷۷ – ۹۵ ۷۳ – ۹۸
۹ – ۱۱ years ۷۵ – ۸۷ ۷۵ – ۸۷
۶ month s -8 years ۶۸ – ۸۵ ۶۸ – ۸۵
۴ – ۵ months ۷۶ – ۹۷ ۷۶ – ۹۷
۲ – ۳ months ۸۴ – ۱۰۶ ۸۴ – ۱۰۶
۱ month ۹۱ – ۱۱۲ ۹۱ – ۱۱۲
۰ – ۳۰ days ۸۸ – ۱۴۰ ۸۸ – ۱۴۰

تفسیر

این عدد متوسط حجم گلبول های قرمز را نشان می دهد و یا متوسط فضایی که هر گلبول قرمز اشغال می کند. مقادیر غیرطبیعی MCV می تواند نشانگر کم خونی و یا سندرم خستگی مزمن باشد. در نوعی از کم خونی که به دلیل کمبود اسید فولیک و یا کمبود ویتامین ب۱۲ ایجاد می شود، حجم گلبول های قرمز بیشتر شده و شاخص MCV از محدوده طبیعی بالاتر می رود. اما در کم خونی فقر آهن وضعیت برعکس است و با کوچکتر شدن گلبول های قرمز و کاهش حجم آنها، شاخص MCV از محدوده طبیعی کمتر خواهد شد

 

MCHC (G/DL)

AGE MALE FEMALE
> 65 years ۳۱ – ۳۶ ۳۲ – ۳۶
۴۵ – ۶۴ years ۳۲ – ۳۶ ۳۱ – ۳۶
۱۸ – ۴۴ years ۳۲ – ۳۷ ۳۲ – ۳۶
۱۲ – ۱۷ years ۳۲ – ۳۷ ۳۲ – ۳۶
۶ months – 11 yrs ۳۲ – ۳۷ ۳۲ – ۳۷
۴ – ۵ months ۲۹ – ۳۷ ۲۹ – ۳۷
۲ – ۳ months ۲۸ – ۳۵ ۲۸ – ۳۵
۱ month ۲۸ – ۳۶ ۲۸ – ۳۶
۱۴ – ۳۰ days ۲۸ – ۳۵ ۲۸ – ۳۵
۰ – ۱۳ days ۳۰ – ۳۶ ۳۰ – ۳۶

تفسیر

تست متوسط غلظت هموگلوبین در مقداری مشخص از گلبول های قرمز را نشان می دهد. در این جا هم پایین بودن این شاخص را می توان به عنوان علامتی از کم خونی و بالا بودن آن را نشانه ای از کمبود های تغذیه ای در نظر گرفت

 

MCH (PG)

AGE MALE FEMALE
> 65 years ۲۷ – ۳۴ ۲۷ – ۳۵
۴۵ – ۶۴ years ۲۷ – ۳۵ ۲۷ – ۳۴
۱۸ – ۴۴ years ۲۷ – ۳۴ ۲۷ – ۳۴
۱۲ – ۱۷ years ۲۶ – ۳۲ ۲۶ – ۳۴
۹ – ۱۱ years ۲۶ – ۳۲ ۲۶ – ۳۲
۶ months – 8 years ۲۴ – ۳۰ ۲۴ – ۳۰
۴ – ۵ months ۲۵ – ۳۲ ۲۵ – ۳۲
۲ – ۳ months ۲۷ – ۳۴ ۲۷ – ۳۴
۱ month ۲۹ – ۳۶ ۲۹ – ۳۶
۱۴ – ۳۰ days ۳۰ – ۳۷ ۳۰ – ۳۷
۰ – ۱۳ days ۳۱ – ۳۷ ۳۱ – ۳۷

تفسیر

این تست متوسط میزان هموگلوبین در یک گلبول قرمز را نشان می دهد. نتایج بسیار بالاتر از محدوده طبیعی، علامتی برای کمبود های تغذیه ای و نتایج بسیار پایین تر از این محدوده می توانند نشانگر کم خونی باشند.

 

RDW-CV (%)

AGE MALE FEMALE
All ages ۱۱٫۶ – ۱۴٫۶ ۱۱٫۶ – ۱۴٫۶

تفسیر

افزایش: شایعترین علت کم خونی ناشی از فقر آهن
کاهش: شایعترین علت تالاسمی مینور است
با این تست به شکل و اندازه گلبول های قرمز خون تا حدی پی خواهیم برد. بیماری های کبدی، کم خونی، کمبود های تغذیه ای و برخی اختلالات بالینی و بیماری ها قادر خواهند بود، این شاخص را به بالاتر یا پایین تر از محدوده طبیعی تغییر دهند.

رنج نرمال با دیف دستگاهی اتوماتیک

Automated Differentail Normal Ranges

NEUTROPHIL PERCENT(%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 2 years ۳۵ – ۸۰
۱ month – 1 year ۲۰ – ۵۰
۲ – ۳۰ days ۲۶ – ۵۴
۰ – ۱ day ۴۲ – ۹۰

NEUTROPHIL ABSOLUTE (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 21 years ۱٫۸ – ۷٫۷
۱۰ – ۲۰ years ۱٫۸ – ۸٫۰
۱ – ۹ years ۱٫۵ – ۸٫۵
۱ – ۱۱ months ۱٫۰ – ۹٫۰
۷ – ۳۰ days ۱٫۵ – ۱۰٫۰
۰ – ۶ days ۶٫۰ – ۲۶٫۰

تفسیر

شایع‌ترین علل کاهش یا افزایش نوتروفیل همان عللی است که درباره گلبول‌های سفید ذکر شد. نوتروفیل‌ها با عفونت‌های مزمن باکتریایی تعدادشان بیشتر شده و با عفونت‌های مزمن ویروسی کاهش پیدا می‌کنند.

 

IMMATURE GRANULOCYTE (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۰٫۵

IMMATURE GRANULOCYTE (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۰٫۰۳

 

LYMPHOCYTE PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 20 years ۱۸ – ۴۴
۱۶ – ۱۹ years ۲۵ – ۴۵
۸ – ۱۵ years ۲۸ – ۴۸
۶ – ۷ years ۳۲ – ۵۲
۴ – ۵ years ۴۰ – ۶۰
۱ – ۳ years ۵۰ – ۷۰
۱ – ۱۱ months ۴۵ – ۷۵
۱۴ – ۳۰ days ۴۳ – ۵۳
۷ – ۱۳ days ۳۶ – ۴۶
۰ – ۶ days ۲۶ – ۳۶

LYMPHOCYTE ABSOLUTE (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 21 years ۰٫۸ – ۴٫۸
۱۰ – ۲۰ years ۱٫۵ – ۶٫۵
۴ – ۹ years ۲٫۰ – ۸٫۰
۲ – ۳ years ۳٫۰ – ۹٫۵
۱ year ۴٫۰ – ۱۰٫۵
۶ – ۱۱ months ۴٫۰ – ۱۳٫۵
۱ – ۵ months ۲٫۵ – ۱۶٫۵
۴ – ۳۰ days ۲٫۰ – ۱۷٫۰
۰ – ۳ days ۲٫۰ – ۱۱٫۰

تفسیر

شایع‌ترین علل افزایش لنفوسیت عفونت‌های ویروسی و باکتریایی، بیماری‌های دوران کودکی (سرخک، سرخجه، آبله مرغان و …)، ایدز و هپاتیت است. ناشایع‌ترین علل افزایش لنفوسیت‌ مسمومیت شیمیای و فلزی است.
شایع‌ترین علل کاهش لنفوسیت، عفونت فعال است.
نکته بالینی: وقتی افزایش لنفوسیت به اندازه افزایش نوتروفیل باشد  باید به عفونت ویروسی شک کرد.

 

MONOCYTE PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۴٫۷ – ۱۲٫۵

MONOCYTE ABSOLUTE (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 16 years ۰٫۲ – ۰٫۹
۰ – ۱۵ years ۰٫۴ – ۲٫۰

تفسیر

شایع‌ترین علل افزایش مونوسیت عفونت باکتریایی و عفونت انگلی است.
شایع‌ترین علل کاهش مونوسیت: میزان زیاد کورتیکواستروئید، مونوسیت را کاهش می‌دهد.
نکتة بالینی: افزایش مداوم مونوسیت‌ها با مشکلات کلیوی و ادراری و بزرگ شدن پروستات در ارتباط است. وقتی افزایش مونوسیت با افزایش بازوفیل و افزایش مختصری در ائوزینوفیل همراه باشد ممکن است نشان‌دهنده انگل روده باشد.

 

EOSINOPHIL PERCENT(%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۴

EOSINOPHIL ABSOLUTE(K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 16 years ۰٫۰ – ۰٫۸
۰ – ۱۵ years ۰٫۲ – ۱٫۹

تفسیر

شایع‌ترین علل افزایش ائوزینوفیل، شرایط آلرژیک مانند آسم، حساسیت غذایی و عفونت انگلی هستند. ناشایع‌ترین علل افزایش ائوزینوفیل مسمومیت شیمیایی فلزی و بیماری هوچکین (نوعی بیماری لنفی) است.

 

BASOPHIL PERCENT(%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۱٫۲

BASOPHIL ABSOLUTE(K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۰٫۱
تفسیر
شایع‌ترین علل افزایش بازوفیل‌ها عفونت، بیماری‌های کودکی (سرخجه، سرخک، آبله‌مرغان و ..) ترومای مزمن و انگل هستند. ناشایع‌ترین علل افزایش بازوفیل‌ها مسمومیت شیمیایی فلزی ست.
نکات بالینی: اگر علائمی از عفونت در صورت عدم مشاهده تروما وجود داشته باشد فرد باید آزمایش CRP بدهد. اگر بازوفیل‌ها بدون هیچ علامتی از عفونت افزایش داشتند بررسی تمام آزمایش‌های گوارشی به منظور رد وجود انگل الزامی است.

 رنج نرمال با روش دیف دستی

Manual Differental Normal Ranges

SEGS PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 2 years ۳۵ – ۸۰
۱ month – 1 year ۲۰ – ۵۰
۲ -۳۰ days ۲۶ – ۵۴
۰ – ۱ days ۴۲ – ۹۰

SEG ABSOLUTE (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 10 years ۱٫۶ – ۷٫۱
۶ – ۹ years ۱٫۶ – ۷٫۸
۴ – ۵ years ۱٫۳ – ۷٫۰
۱۴ days – 3 years ۰٫۹ – ۶٫۱
۷ – ۱۳ days ۱٫۱ – ۹٫۷
۰ – ۶ days ۲٫۹ – ۲۱٫۱

 

BAND PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 1 years ۰ – ۱۱
۲ – ۱۱ months ۰ – ۱۱٫۵
۱۴ days – 1 month ۰ – ۱۲٫۵
۷ – ۱۳ days ۰ – ۱۵
۰ – ۶ days ۰ – ۱۸٫۵

 

BAND ABSOLUTE (K/MCL)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 1 years ۰٫۰ – ۱٫۲
۲ – ۱۱ months ۰٫۰ – ۲٫۰
۱۴ days – 1 month ۰٫۰ – ۴٫۳
۷ – ۱۳ days ۰٫۰ – ۵٫۱
۰ – ۶ days ۰٫۰- ۶٫۳

 

LYMPHOCYTE PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
> 20 years ۱۸ – ۴۴
۱۶ – ۱۹ years ۲۵ – ۴۵
۸ – ۱۵ years ۲۸ – ۴۸
۶ – ۷ years ۳۲ – ۵۲
۴ – ۵ years ۴۰ – ۶۰
۱ – ۳ years ۵۰ – ۷۰
۱ – ۱۱ months ۴۵ – ۷۵
۱۴ – ۳۰ days ۴۳ – ۵۳
۷ – ۱۳ days ۳۶ – ۴۶
۰ – ۶ days ۲۶ – ۳۶

 

ATYPICAL LYMPH PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۴

 

MONOCYTE PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۵ – ۱۲

 

BASOPHIL PERCENT(%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۲

 

EOSINOPHIL PERCENT (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰ – ۴

 

METAMYELOCYTE (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰

 

MYELOCYTE (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰

 

BLAST (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰

 

PROMYELOCYTE (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰

 

MYELOMONOCYTE (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰

 

ATYPICAL CELLS (%)

AGE MALE AND FEMALE NORMAL RANGE
All ages ۰

Reference

Vajpayee N, Graham SS, Bem S. Basic examination of blood and bone marrow. In: McPherson RA, Pincus MR, eds. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011:chap 30.

  • آخرین ویرایش در چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
  • اندازه قلم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا