اخبار

ظرفیت ارشد وزارت بهداشت سال ۹۴

 رشته  ژنتیک پزشکی
عدد اول ظرفیت روزانه و عدد دوم ظرفیت مازاد می باشد
اصفهان ۴ ،۱
ایران ۵ ، ۲
اهواز ۴ ، ۲
بابل ۴ ، ۱
بندر عباس ۴ ، ۱
بقیه الله ۳ ، ۰
تبریز ۴ ، ۰
تهران ۶ ، ۲
زنجان ۴ ، ۱
شهر کرد ۴ ، ۲
شهید بهشتی ۴ ، ۲
شیراز ۴ ، ۱
علوم بهزیستی ۶، ۲
کرمان ۴ ، ۲
مشهد ۵ ، ۲
یزد ۵ ،  ۲

 میکروبیولوژی
۱۷۵ نفر روزانه ۶۰ نفر مازاد
بیوشیمی بالینی
آزاد واحد شاهرود ۵
اراک ۳
اردبیل ۳
ارومیه ۵ / ۳
اصفهان ۴/ ۲
اهواز ۹ / ۳
ایران ۶ / ۳
بابل ۶ / ۳
بندرعباس ۴ / ۱
بوشهر ۳ / ۱
بیرجند ۵ / ۱
بقیه اله ۴
تبریز ۶ / ۳
تهران ۵ / ۲
تربیت مدرس ۷
فسا ۴ / ۲
رفسنجان ۵ / ۲
زاهدان ۶ / ۲
زنجان ۶ / ۲
سمنان ۴ / ۲
شهرکرد ۵ / ۲
شهید بهشتی ۱۱ / ۵
کاشان ۵ / ۲
کرمان ۴ / ۲
کرمانشاه ۷ / ۲
گلستان ۶ / ۳
لرستان ۶ / ۲
مازندران ۵ / ۲
مشهد ۴ / ۲
همدان ۶ /۳
یاسوج ۵ / ۲
یزد ۴ /۲

روانشناسی بالینی
ایران ۹ ، ۴
ارتش ۷ ، ۰
بقیه اله ۴ ، ۰
زاهدان ۵ ، ۲
زنجان ۸ ، ۲
شهید بهشتی ۶ ، ۳
علوم بهزیستی ۵ ، ۲
کاشان ۷ ، ۳
کرمانشاه ۸ ،۲

ظرفیت ویروس شناسی
ایران ۷ ، ۲
تهران ۹ ، ۲
تربیت مدرس ۷ ، ۰
شیراز ۵ ، ۲
کرمان ۵ ، ۲
گلستان ۵ ، ۲
سرم سازی رازی ۵ ،

 
11693890_1455361714760402_3590430840197478165_n 3 1 10985029_846113898816887_2869030746989206691_n 11028370_1455177648112142_6745849051246628202_n 11181213_1455139718115935_6416412821467805332_n 11402694_1455139708115936_7118137326371244591_n 11214180_1455173398112567_3085798994613148418_n 11665571_1455177611445479_6959567867202783727_n 10412011_1455177644778809_4655635299708111658_n 11709619_846516488776628_1920642545282881073_n 11693815_1455175898112317_5013364697712107535_n 10374451_1455175891445651_2238441145462517675_n 10443453_1455175881445652_6462277399202449633_n 11228049_1455361744760399_2177892904373831378_n اثئ
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا