دوره های کارورزیکارگاه ها

دوره تخصصی آنالیز کاریوتایپ

دوره تخصصی سیتوژنتیک انسانی: آنالیز میكروسكوپی و نرم افزاری  از
گستره های کروموزومی سلولهای لنفوسیتی و ارائه گزارش نهايی
سر فصل دوره :

۱ -قابلیت شناسایی انواع کروموزومها بر روی تصاویر چاپ شده
۲ -قابلیت تشخیص انواع کروموزومها با استفاده از الگوی نواربندی در زیر میکروسکوپ
۳ -قابلیت تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی در زیر میکروسکوپ
۴ -قابلیت استفاده از نرم افزار CytoVision برای تهیه کاریوتیپ و عکس برداری R
۵ -قابلیت استفاده از کتاب مرجع ISCN برای تهیه گزارش نویسی نهایی کروموزومی

جهت ثبت نام با دکتر نوری تماس بگیرید  ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸

هدف و ضرورت دوره:

خون محیطی راحتترین بافت قابل دسترسی میباشد که برای بررسیهای کروموزومی در
تشخیص سندرمهای مختلف استفاده میشود، که پس از کشت کروموزومها بایستی بصورت دقیق بر
اساس گاید الین های بین المللی بررسی و آنالیز شوند. گرچه این نوع از بررسیها کروموزومی در
مقیاس گسترده در آزمایشگاهها به کار میروند لیکن هیچ نوع آموزشی در سطوح دانشگاهی برای
کسب این مهارت وجود ندارد، لذا نیاز به افراد دانش آموخته در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
ارتقا سطح علمی و تجربی دانش آموختگان رشته های علوم زیستی و علوم آزمایشگاهی در زمینه
آنالیز کروموزومی و ارائه گزارش از اهداف این دوره میباشد. الزم به ذکر است، با توجه به
۳
آموزشهایی که جهت آشنایی با اصول علمی-کاربردی بررسی گستره های کروموزومی و ارائه
گزارش نهایی در طی این دوره ارائه میشود، گذراندن این تک پودمان برای افرادی که دارای دکترا
ژنتیک میباشند مفید فایده قرار خواهد گرفت .

شايستگیها و مهارتهای قابل انتظار:

۱ -قابلیت شناسایی انواع کروموزومها بر روی تصاویر چاپ شده
۲ -قابلیت تشخیص انواع کروموزومها با استفاده از الگوی نواربندی در زیر میکروسکوپ
۳ -قابلیت تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی در زیر میکروسکوپ
۴ -قابلیت استفاده از نرم افزار
CytoVision برای تهیه کاریوتیپ و عکس برداری R
۵ -قابلیت استفاده از کتاب مرجع ISCN برای تهیه گزارش نویسی نهایی کروموزومی

سطح آموزشی:

□ تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی )دیپلم – کاردانی(
▄ تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی )کاردانی – کارشناسی(
▄ تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد )کارشناسی – کارشناسی ارشد(
▄ تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری )کارشناسی ارشد – دکتری(
شغل قابل احراز:
۱ -کارشناس و یا کارشناس ارشد آزمایشگاه سیتوژنتیک دانشگاهها به عنوان آنالیزور
۲ -کارشناس و یا کارشناس ارشد آزمایشگاه ژنتیک بالینی به عنوان آنالیزور
۳ -کارشناس سیتوژنتیک در آزمایشـگاه کشت سلولهای بن یاخته و نامیرا به عنوان آنالیزور

مهارت مكمل:

۱ -آشنایی با اصول علمی-کاربردی بررسـی گسـتره هـای کرومـوزومی )بـرای دارنـدگان مـدر
دکتری ژنتیک(

 

آموزش به صورت تک نفره و خصوصی می باشد

هزینه آموزش برای دوره ۳ ماهه ۴ میلیون تومان می باشد

جهت ثبت نام با دکتر نوری تماس بگیرید  ۰۹۱۲۲۹۷۸۵۹۸ 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن